Jste škola, prvostupňová (malotřídka), nebo mateřská školka a chtěli by jste mít přístup ke stejným vymoženostem jako naše škola? Nabízíme možnost začlenit vaši skolu do našeho systému. V případě zájmu nás kontaktujte na info@zszatopkovych.eu.
Digitální technologie pronikají do našeho života neúprosným tempem. Jestli jsme před 20ti lety o počítači něco zaslechli a občas měli to štěstí jej i vidět, dnes je situace přesně opačná. Není téměř oblast člověčího života, kde bychom se jim mohli vyhnout. Ba co víc tyto technologie se často stávají neviditelnými. Jak bude vypadat situace za dalších 20 let lze jen stěží odhadovat. Zřejmé ovšem je, že budeme na této uměle inteligenci ještě více závislí. Taky je ovšem zřejmé, že na takovýto vývoj musíme reagovat. Je nezbytné digitální technologie nejen ovládnout po stránce technické, ale i té mentální. Již to není jenom o dovednostech typu: zapnout/vypnout počítač, umět spustit program. Je nezbytné vykročit dál. Potřebujeme chápat význam těchto prvků, umět s nimi nakládat způsobem, který nás nebude v životě limitovat nebo dokonce diskvalifikovat. Je v bytostním zájmů dnešního člověka moderní technologie ovládnout.

Z těchto i jiných důvodů, musí být škola schopna tyto nároky naplnit. Toho již nelze dosáhnout jen pouhou výukou informatiky k tomu určených hodinách. Informační technologie musí být provázány téměř se všemi činnostmi, které plní kritérium smysluplnosti. Vždyť jsou li dobře zakomponovány ve výuce, tvoří dnes výkonného pomocníka v každodenních učebních činnostech dítěte. Ať už se jedná o výuku jazyků, nebo obecných a odborných předmětů. Právě tyto postupy umožňují ovládnout potřebnou techniku intuitivním způsobem a takto naplnit výukové cíle. Samo učení se počítačům pro počítače jak jsou mnozí zvyklí z minulosti je zcela nedostatečné a nevyhovující. Je nezbytné jít cestou neotřelou, zajímavou se smyslem pro praktičnost, ale dát i prostor vizím budoucnosti.

Aby tomu tak bylo, snaží se naše škola integraci těchto technologií přímo do výuky. Stejně tak se škola snaží, aby žáci byli nuceni informační technologie užívat i v domácím prostředí. K tomu samozřejmě patří i komunikace s rodiči elektronickými prostředky.
Informace o tom jak tato integrace digitálních prostředků probíhá na naší škole, získáte zde na těchto stránkách.
Základní škola Dany a Emila Zátopkových Třinec
 • Programování 3D her a grafiky 3D grafika, modelování, tvorba her už tak nějak patří k výuce informatiky na naší škole. Za posledních 10 let kdy se této oblasti věnujeme udělala škola obrovský pokrok. V tomto ...
  Přidáno v 10. 2. 2019 3:29, autor: Jiří Heczko
 • Odborná praxe studentů SŠ INFOTECH V minulých měsících dostali studenti SŠ INFOTECH možnost zůčastnit se formou odborné praxe projektu tvorby 3D interaktivní aplikace pro potřeby nadnárodní společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.Během odborné praxe ...
  Přidáno v 6. 3. 2018 5:37, autor: Jiří Heczko
 • Workshop Cinema 4D – Xpresso, Lindenmayerův systém Škola ve spolupráci s SŠ INFOTECH pořádá ve dnech 11 a 12. 5. 2017  (od 8 do 13:30hod) pro vybrané žáky pátých až devátých ročníků celodenní kombinovaný workshop zaměřený ...
  Přidáno v 6. 5. 2017 13:58, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 37 Zobrazit více »


 • Skvělý výhled do budoucnosti mají lidé v IT Vznik nejvíce nových pracovních míst lze očekávat v IT (26%), HR (20%) av oblasti obchodu a péče o zákazníky (15%). Manpower poukazuje na to, že “cykly dovednosti jsou kratší než ...
  Přidáno v 27. 2. 2019 2:06, autor: Jiří Heczko
 • Robotizace zničí až polovinu pracovních míst v Česku Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá radikální změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, že v Česku jich ubude až 53 procent. https://www.e15.cz/domaci/robotizace-znici ...
  Přidáno v 24. 1. 2019 2:31, autor: Jiří Heczko
 • Hhledají inženýry a vývojové pracovníky Čeští výrobci autokomponentů zoufale hledají inženýry a vývojové pracovníky do svých výzkumných center. Marně. Řešíme otázku, co budeme dělat s dělníky a operátory výroby, až v plné síle nastoupí roboti ...
  Přidáno v 24. 1. 2019 2:28, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 13 Zobrazit více »


Podřízené stránky (2): Dolní Vítkovice Weby našich žáků
Ċ
Jiří Heczko,
8. 1. 2014 8:58