Jste škola, prvostupňová (malotřídka), nebo mateřská školka a chtěli by jste mít přístup ke stejným vymoženostem jako naše škola? Nabízíme možnost začlenit vaši skolu do našeho systému. V případě zájmu nás kontaktujte na info@zszatopkovych.eu.
Digitální technologie pronikají do našeho života neúprosným tempem. Jestli jsme před 20ti lety o počítači něco zaslechli a občas měli to štěstí jej i vidět, dnes je situace přesně opačná. Není téměř oblast člověčího života, kde bychom se jim mohli vyhnout. Ba co víc tyto technologie se často stávají neviditelnými. Jak bude vypadat situace za dalších 20 let lze jen stěží odhadovat. Zřejmé ovšem je, že budeme na této uměle inteligenci ještě více závislí. Taky je ovšem zřejmé, že na takovýto vývoj musíme reagovat. Je nezbytné digitální technologie nejen ovládnout po stránce technické, ale i té mentální. Již to není jenom o dovednostech typu: zapnout/vypnout počítač, umět spustit program. Je nezbytné vykročit dál. Potřebujeme chápat význam těchto prvků, umět s nimi nakládat způsobem, který nás nebude v životě limitovat nebo dokonce diskvalifikovat. Je v bytostním zájmů dnešního člověka moderní technologie ovládnout.

Z těchto i jiných důvodů, musí být škola schopna tyto nároky naplnit. Toho již nelze dosáhnout jen pouhou výukou informatiky k tomu určených hodinách. Informační technologie musí být provázány téměř se všemi činnostmi, které plní kritérium smysluplnosti. Vždyť jsou li dobře zakomponovány ve výuce, tvoří dnes výkonného pomocníka v každodenních učebních činnostech dítěte. Ať už se jedná o výuku jazyků, nebo obecných a odborných předmětů. Právě tyto postupy umožňují ovládnout potřebnou techniku intuitivním způsobem a takto naplnit výukové cíle. Samo učení se počítačům pro počítače jak jsou mnozí zvyklí z minulosti je zcela nedostatečné a nevyhovující. Je nezbytné jít cestou neotřelou, zajímavou se smyslem pro praktičnost, ale dát i prostor vizím budoucnosti.

Aby tomu tak bylo, snaží se naše škola integraci těchto technologií přímo do výuky. Stejně tak se škola snaží, aby žáci byli nuceni informační technologie užívat i v domácím prostředí. K tomu samozřejmě patří i komunikace s rodiči elektronickými prostředky.
Informace o tom jak tato integrace digitálních prostředků probíhá na naší škole, získáte zde na těchto stránkách.
Základní škola Dany a Emila Zátopkových Třinec
 • OpenShift pro vývoj přípraven. V mezičase prázdnin jsme si na náš server nainstalovali OpenShift (RedHat). Sever je určen pro výuku programování a žáci si vyzkouší jak se v dnešní době programuje. Jako inspiraci jsme ...
  Přidáno v 17. 8. 2019 12:23, autor: Jiří Heczko
 • Nastavení VLAN Některé záležitosti se nejlépe dělají o prázdninách:-) Kdo dnes dorazil do školy viděl celý postup přečíslování části sítě a nastavení nové VLAN. Tzn.:konfigurace DHCP na MS Win SRV, nastavení ...
  Přidáno v 9. 8. 2019 7:34, autor: Jiří Heczko
 • Workshopy - 2019 Máme za sebou další várku celodenních workshopů. Ty letošní byly zaměřeny hlavně na programování. Zopakovali jsme si L-systém, který je zajímavou ukázkou využití matematiky v praxi. Deváťáci si pro ...
  Přidáno v 18. 7. 2019 7:59, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 42 Zobrazit více »


 • Microsoft a podpora vzdělávání Společnost Microsoft se holedbá podporou vzdělávání. Zpoza každého rohu vykukuje nějaká reklama. Proto jsem se v letošním roce rozhodl, že dám MS ještě jednu šanci ukázat, že to s podporou ...
  Přidáno v 17. 8. 2019 12:05, autor: Jiří Heczko
 • Státní maturita je špatně, úroveň je strašně nízká, říká učitel Matematický mozek se dá naučit, lidé nejsou hloupí na matematiku, jen z ní máme strach. Matika je hrozně důležitá, když jí rozumíte, když máte matematické myšlení, zlepší vám to život ...
  Přidáno v 29. 4. 2019 10:50, autor: Jiří Heczko
 • Obor s budoucností to jistí Jestli na jedné straně byste měli volit obor podle toho, čemu byste se chtěli profesně věnovat, tak na té druhé musíte přihlížet k perspektivě do budoucna. To, že se pracovní ...
  Přidáno v 27. 4. 2019 3:01, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 18 Zobrazit více »


Podřízené stránky (2): Dolní Vítkovice Weby našich žáků
Ċ
Jiří Heczko,
8. 1. 2014 8:58