Jste škola, prvostupňová (malotřídka), nebo mateřská školka a chtěli by jste mít přístup ke stejným vymoženostem jako naše škola? Nabízíme možnost začlenit vaši skolu do našeho systému. V případě zájmu nás kontaktujte na info@zszatopkovych.eu.
Digitální technologie pronikají do našeho života neúprosným tempem. Jestli jsme před 20ti lety o počítači něco zaslechli a občas měli to štěstí jej i vidět, dnes je situace přesně opačná. Není téměř oblast člověčího života, kde bychom se jim mohli vyhnout. Ba co víc tyto technologie se často stávají neviditelnými. Jak bude vypadat situace za dalších 20 let lze jen stěží odhadovat. Zřejmé ovšem je, že budeme na této uměle inteligenci ještě více závislí. Taky je ovšem zřejmé, že na takovýto vývoj musíme reagovat. Je nezbytné digitální technologie nejen ovládnout po stránce technické, ale i té mentální. Již to není jenom o dovednostech typu: zapnout/vypnout počítač, umět spustit program. Je nezbytné vykročit dál. Potřebujeme chápat význam těchto prvků, umět s nimi nakládat způsobem, který nás nebude v životě limitovat nebo dokonce diskvalifikovat. Je v bytostním zájmů dnešního člověka moderní technologie ovládnout.

Z těchto i jiných důvodů, musí být škola schopna tyto nároky naplnit. Toho již nelze dosáhnout jen pouhou výukou informatiky k tomu určených hodinách. Informační technologie musí být provázány téměř se všemi činnostmi, které plní kritérium smysluplnosti. Vždyť jsou li dobře zakomponovány ve výuce, tvoří dnes výkonného pomocníka v každodenních učebních činnostech dítěte. Ať už se jedná o výuku jazyků, nebo obecných a odborných předmětů. Právě tyto postupy umožňují ovládnout potřebnou techniku intuitivním způsobem a takto naplnit výukové cíle. Samo učení se počítačům pro počítače jak jsou mnozí zvyklí z minulosti je zcela nedostatečné a nevyhovující. Je nezbytné jít cestou neotřelou, zajímavou se smyslem pro praktičnost, ale dát i prostor vizím budoucnosti.

Aby tomu tak bylo, snaží se naše škola integraci těchto technologií přímo do výuky. Stejně tak se škola snaží, aby žáci byli nuceni informační technologie užívat i v domácím prostředí. K tomu samozřejmě patří i komunikace s rodiči elektronickými prostředky.
Informace o tom jak tato integrace digitálních prostředků probíhá na naší škole, získáte zde na těchto stránkách.
Základní škola Dany a Emila Zátopkových Třinec
 • GitLab Zprovoznili jsme pro účely výuky vývoje software a programování webový Git repozitář GitLab. Na náš server Ubuntu 18.04 LTS jsme instalovali balíček omnibus.Verzování kódu a znalost agilních metodik ...
  Přidáno v 3. 9. 2019 4:26, autor: Jiří Heczko
 • ODOO - ERP Jen tak na hraní jsme si zprovoznili na našem serveru open-source podnikový informační systém ODOO. Celé řešení běží na systému Ubuntu Server 18.04 LTS. Systém jsme instalovali podle ...
  Přidáno v 18. 9. 2019 11:30, autor: Jiří Heczko
 • OpenShift pro vývoj přípraven. V mezičase prázdnin jsme si na náš server nainstalovali OpenShift (RedHat). Sever je určen pro výuku programování a žáci si vyzkouší jak se v dnešní době programuje. Jako inspiraci jsme ...
  Přidáno v 17. 8. 2019 12:23, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 44 Zobrazit více »


 • Linux Days 2019 Zúčastnili jsme se Linux Days, shlédli zajímavé přednášky a zkusili několik workshopů. A získali pár zajímavých kontaktů pro budoucí spolupráci se školou. Dále již jen pro připomenutí vkládám přehled akcí ...
  Přidáno v 17. 10. 2019 23:26, autor: Jiří Heczko
 • Linux Runs on All of the Top 500 Supercomputers, Again! Všechny nejvýkonnější superpočítače běží pod operačním systémem Linux.Ovšem na Linuxu běží mnoho dalších strojů: servery, weby (70%), síťové prvky (přepínače, směrovače), mobily (Android), desktopy (cca 3%:-), https://itsfoss.com ...
  Přidáno v 16. 9. 2019 12:04, autor: Jiří Heczko
 • Průmysl 4.0 - velmi-krátky-přehled "Definice":Průmysl 4.0 znamená, že továrny budou "chytré". Dnes je vše "chytré". :-DCo lze automatizovat (tzn. opakující se postupy), bude automatizováno. Jedná se také např. o různé formy ...
  Přidáno v 13. 9. 2019 5:12, autor: Jiří Heczko
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 21 Zobrazit více »


Podřízené stránky (2): Dolní Vítkovice Weby našich žáků
Ċ
Jiří Heczko,
8. 1. 2014 8:58