Zajímavosti‎ > ‎

Budoucnost a povaha práce

přidáno: 31. 8. 2010 13:40, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 14. 10. 2010 3:44 ]

Svět práce bude svědkem 10 změn v průběhu příštích 10 let. Tvrdí Gartner.


Analytici spol. Gartner diskutují o měnící se povaze práce (nadcházející Summit 2010 v Londýně, UK, září 15 - 16) Egham, UK, August4, 2010 -

[Pozn.: Článek přeložen a drobně upraven podle článku Gartner.com, kde si můžete přečíst originální znění.]

Dnešní svět je výrazně odlišný od toho před 20 lety a hranice mezi prací a volnem je silně narušená. Gartner předpovídá, že uvidíme 10 hlavních změn do roku 2020. Organizace budou muset plánovat pro stále více chaotická prostředí, která jsou mimo jejich přímou kontrolu.  Adaptace na tento stav musí zahrnout všech 10 trendů.

"Práce bude méně rutinní, bude se vyznačovat zvýšenou dynamikou, hyperkonektivitou, 'rojením', atd." řekl Tom Austin, vice prezident Gartner. Do roku 2015, bude 40 procent pracovních činností nebo více 'ne-rutinní', oproti původním 25 procentům v roce 2010. Lidé budou častěji pracovat v týmech a mnohem méně individuálně. Budou spolupracovat s lidmi, s nimiž mají málo společného, a týmy budou zahrnovat pracovníky mimo kontrolu organizace. Krom toho, simulace, vizualizace a sjednocení technologií, jakož i spolupráce napříč přesuny yottabytů dat za sekundu, bude vyžadovat nové vnímavé dovednosti." [Pozn, 1 Yottabyte = 1,000 Zettabytů, tj 1 následována 24 nulami; 1,000,000,000,000,000,000,000,000]

Organizace budou muset určit, které z 10 hlavních změn v povaze práce na ně budou mít vliv, a zvážit, jak radikálně odlišné technologie správy bude zapotřebí.

1. “Ne-rutinizující” práce
Základní hodnota, kterou lidé přidají není v procesech, které lze automatizovat, ale v ne-rutinních (neutomatizovaných) činnostech. Jsou to jedinečně lidské, analytické nebo interaktivní příspěvky, které vyusťuji ve slova, jako jsou objev, inovace, týmovost, vůdcovství, prodej a vzdělávání. Ne-rutinní dovednosti jsou ty, které nemůžeme automatizovat. Například, nemůžeme automatizovat proces prodeje životního pojištění, skeptickému kupujícímu, ale můžeme použít automatizační nástroje, aby se posílil prodejní proces.
[Pozn.: Příkladem automatizačního nástroje je např. podnikový informační systém. Možná znáte bonitní systémy které používají banky k ohodnocení klienta. S podporou tohto systému se mohou např. rozhodovat zda a kolik Vám půjčí:-)]

2. Práce "roje"
Rojení je styl práce charakterizující příval kolektivních činností plynoucí od kohokoliv a které jsou každému dostupné a kde každý k nim může přidat svou vlastní hodnotu. Gartner identifikuje dva jevy, které se objeví v rámci kolektivních činností; Týmovost (namísto sólového představení) bude oceňována a odměňována stále častěji, jakož i nová forma týmovosti nazvaná "rojení" (dle Gartner), pro odlišení od historických týmových modelů. Týmy se historicky skládají z lidí, kteří dříve pracovali společně a kteří se navzájem poměrně dobře znají, často pracují ve stejné organizaci a pro stejného manažera. Roje se rychle zformují za účelem vyřešení problému nebo nějaké příležitosti a poté se rychle ztratí. Rojení je aktivní reakce na pozorované zvýšení tzv. ad hoc požadavků na akci, jelikož ad hoc činnosti neustále vytlačují strukturované (tříděné, přehledně uspořádané), byrokratické situace.
[Pozn.: Mám pocit, že číňané odjakživa pracovali v roji.]

3. “Slabá propojení”
V rojích, kde se jednotlivci navzájem stěží znají, to může být jen stěží, přes slabá spojení. Slabá spojení jsou spojení, která lidé mohou převzít od lidí, kteří znají pracovníky, s nimiž musí pracovat. Jsou to nepřímí ukazatelé, jež se částečně spoléhají na důvěru v lidi, kteří mají povědomí o těchto lidech. Pohybovaní se ve vlastní osobní, profesní a sociální sítí pomáhá lidem rozvíjet a využívat silných i slabých propojení a toto bude mít zásadní význam pro přežití a využití rojů při tvorbě obchodního zisku.

[Omlouvám se za strašný překad, ale zatím pro tento termín nemám žádné rozumné slovní spojení, napadne li vás něco, dejte prosím vědět na info@zszatopkovych.eu] Pokud jsem  to dobře pochopil - ??? - můžete si tyto vazby představit jako vztah s přáteli vašich přátel. Myslím, že příměr se sociální sítí Facebook bude každému zřejmý.

4. Práce v kolektivu
Existují neformální skupiny lidí, mimo přímou kontrolu organizací, jež mohou mít dopad na úspěch či neúspěch organizace. Tyto neformální skupiny jsou spojeny společným zájmem, nápadem nebo historickou událostí. Chytré obchodní vedení rozpozná, jak žít v obchodním ekosystému, který nemohou ovládat, ale mohou jej pouze ovlivňovat. Proces ovlivňování vyžaduje pochopení kolektivů/skupin, které potenciálně ovlivňují jejich organizaci, stejně jako porozumění klíčovým lidem v těchto vnějších skupinách. Shromažďování informací o trhu prostřednictvím skupin bude rozhodující. Stejně důležité je přijít na to, jak použít skupiny k definování segmentů, trhů, produktů a různých obchodních strategií.

5. “Pracovní náčrty”
Nejvíce ne-rutinní procesy budou taktéž velmi neformální. Je velmi důležité, aby se organizace snažily zachytit kritéria používaná při rozhodování. Nicméně alespoň pro tuto chvíli, Gartner neočekává, že by většina ne-rutinních procesů následovala smysluplné standardní schéma (tj. automatizaci).

6. Spontánní práce
Tato vlastnost je také zahrnuta v popisu roje spol. Gartner. Spontánnost znamená více než reakce na podněty. To také obsahuje proaktivní činnosti, jako je vyhledávání nových příležitostí a vytváření nových vzorů a modelů.

7. Simulace a experimentování
Aktivní angažovanost se simulovaným prostředím (virtuálním prostředím), které je podobné technologiím líčeným ve filmu Minority Report, nahradí vrtání se v buňkách tabulkového procesoru. Což naznačuje použití n-rozměrné virtuální reprezentace všech různých druhů dat. Obsah simulovaného prostředí, bude sestaven agentem technologií, který rozhodne, jaké materiály společně ladí na základě pozorování lidí kteří s tímto obsahem pracují. Lidé budou komunikovat s daty a aktivně manipulovat s různými parametry, přetvářejíc svět, jenž si prohlíží.
[Pozn.: Zde je pravděpodobně míněna ta skutečnost, že již zásahem do těchto virtuálně zobrazovaných dat budete ovlivňovat skutečný fyzický svět.]

8. “Vzorová citlivost”
Gartner zveřejnil hlavní linii výzkumu založenou na strategiích návrhových vzorů. Současný svět obchodu je stále více nestálý. Dovoluje lidem zbavit se přímočarých modelů založených na předešlých výkonech s daleko menší předvídatelností do budoucna, než tomu bylo dříve. Gartner očekává výrazný růst počtu organizací, které vytvářejí skupiny speciálně určené k odhalování nově vznikajících odlišných nebo protichůdných modelů, jež vyhodnocují tyto modely, vyvíjejí různé scénáře jak se narušení může chovat a navrhují vedoucím pracovníkům nové způsoby využití (nebo ochrany organizace) změn, ke kterým jsou nyní mnohem citlivější.
[Pozn.: Model si můžete představit jako pracovní postup pro určitou situaci.]

9. Hyperkonektivita
Hyperkonektivita je vlastnost většiny organizací existujících v rámci sítě sítí. Organizace není schopna zcela kontrolovat kteroukoliv z nich. Zatímco klíčové prvky dodavatelského řetězce (pozn.: nejde o nic jného než o přepravu zboží) mohou být upraveny podle smlouvy, neexistuje žádná záruka, že budou řádně vykonávány, a to i v případě vnitřního dodavatelského řetězce. Hyperkonektivita povede k většímu tlaku na práci jež se vyskytne ve formálních i neformálních vztahích mimo hranice podniku, a to bude mít vliv na to jak lidé pracují a jak je IT podporuje nebo limituje v této práci.
[Pozn.: V souvislosti s kontrolou dodavatelského řetězce odkazuji na pojem “Authorized Economic Operator”]

10. Moje místo
Pracoviště se stává více a více virtuálním. Pracovníci se budou setkávat napříč časovými pásmy a organizacemi s účastníky, s kterými se sotva znají. Práce v rojích rychle zdolá vznikající problémy. Někteří zaměstnanci budou stále ještě mít "místo", kde pracují. Mnozí ovšem nebudou mít ani fyzickou kancelář ani stůl, poskytovanou zaměstnavatelem a jejich práce bude probíhat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V takovémto pracovním prostředí hranice mezi osobními, profesními, sociálními a rodinnými záležitostmi spolu s organizací subjektů zmizí. Jedinci, samozřejmě musí zvládnout složitost překrývajících se požadavků ať již z nového světa práce, nebo z vnějších (ne-pracovně-příbuzných) podnětů. Ti, kteří nebudou schopni zvládnout základní "očekávání a přerušované přetížení", budou trpět nedostatkem výkonu, jelikož takovéto přetížení přinutí jednotlivce pracovat v přestimulován stavu (přetížení informacemi).

Další informace jsou k dispozici ve zprávě Gartner "Další změny v povaze práce, 2010-2020." Tato zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti Gartner v http://www.gartner.com/resId=1331623 .

Článek přeložen a drobně upraven podle Gartner.com, kde si můžete přečíst originální znění.

Pokud překlad není přesný, omlouvám se, a doporučuji aby jste si udělali vlastní. Učiníte li tak písemnou formou zašlete prosím odkaz  k článku na info@zszatopkovych.eu. O případných nesrovnalostech mne prosím informujte. Děkuji.

Doufám, že vám článek poslouží k zamyšlení  o tom jak bude vypadat zaměstnání v budoucnu. Další inspiraci hledejte na Internetu. J.H.
Comments