Elektronická výuka

Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU.

Převzato z: Wikipedie

V součásne době je využívan zejména pro výuku anglického jazyka a  informatiky.

Ovšem nejen Moodle je používán pro elektronickou výuky.
Comments