Technická učebna 1

V souvislosti s podporou technického vzdělávání, pořídila naše škola novou technickou učebnu vybavenou moderními technologiemi pro výuku. Součásti učebny jsou moderní a výkonné počítače, sada programovatelný mikrokontrolérů Arduino, senzory pro měření různých fyzikálních veličin, Arduino robot, GoPro kamera, dron, apod.

Veškerý HW byl pořízen v rámci projektu:

Modernizace výuky na základních školách v Třinci, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01560, a financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Nová učebna je využívána pro výuku 3D modelovacích technik v programech SketchUp a Cinema 4D. Výuka 3D technologií v hodinách informatiky je již na naší škole standardem. Zakoupené vybavení je dostatečně výkonné, aby umožnilo 3D animace s odpovídající fyzikální simulací, blížící se realitě. V loňském školním roce se touto výukou prošlo více než 150 dětí.

Výuka robotiky a programování mikrokontroléru se zatím nachází ve stádiu oťukávání a experimentu. Loni se s tímto tématem seznámilo více než 50 dětí v rámci předmětů informatika a programování. Žáci tak mají možnost se seznámit programováním malých HW zařízení a získávají představu o jejich využití v reálném životě. Mikrokontroléry Arduino jsou zajímavé tím, že připojené senzory pro měření fyzikálních veličin lze pomocí programových instrukcí odečítat, případně s nimi manipulovat. Jejich praktické využití můžeme nalézt např: v zabezpečovacích systémech, v ovládání spotřební a jiné elektroniky, atd. Předpokládáme, že do dvou let se výuka s pomocí těchto zařízení stane na škole samozřejmou normou v předmětech programování a digitální technologie.

Škola krom standardní výuky v učebně pořádá Workshopy s tématikou 3D modelování a programování, jež v uplynulém školním roce proběhly celkem 4x, v celkovém rozsahu 6 vyučovacích dnů, tzn. 36h. Workshopu se zúčastnilo celkem 24 žáků.

Na konci školního roku byl pro vybrané děti pořádán intenzivní kurz 3D technologií a programování v rozsahu devíti dnů, v celkovém počtu 54h.

Zájemci o technické vzdělávání se rovněž v loňskem, jakož i letošním roce potkávají v nové učebně každý pátek, kde mohou realizovat své nadšení pro techniku, seznamovat se s 3D technologiemi, programováním a robotikou. Celkem se tohoto kroužku pravidelně účastnilo 11 žáků. Doba trvání kroužku činí dle věku od 2 do 4 hodin. Ve školním roce 2014/2015 se kroužek konal více než 30x s časovou dotací 120 hodin.Ċ
Jiří Heczko,
10. 9. 2015 4:15
Ċ
Jiří Heczko,
10. 9. 2015 4:15
Comments