IT na naší škole

Stávající stav informačních technologií a další techniky, včetně počítačově gramotných pedagogů, lze z pohledu charakteristiky rozdělit na:

technické vybavení,
software,
další infrastruktura,
dovednosti a znalosti pedagogů v oblasti digitálních technologií.


Technické vybavení.

    Dnešní škola je vybavena v této oblasti 50 počítači s instalovaným OS Windows 7 určených pro přímou výuku žáků,  a dalšími 5 počítači které jsou dětem k dispozici v knihovně a družině. Dále jsou k dispozici 5 ozvučených interaktivní tabulí, hlasovací  zařízení, 3 samostatné dataprojektory, desítky notebooků, a další techniky (DVD, videa, magnetofony, televize, …). Učitelé a administrativní pracovníci mají k dispozici cca 45 počítačů. Všechny počítače jsou připojeny do sítě a Internetu.
Technické vybavení je moderní (stáří max. 3 roky) a v kontextu sektoru školství je lze charakterizovat jako lehce nadprůměrné.

Software

    Škola má k dispozici téměř veškerý současně dostupný výukový software (kompletní sady , Terasoft, apod.), a zároveň používá i další volně dostupné nebo placené programy (MS Office 2013, OpenOffice, Grafické editory, SmartNotebook, atd). Na stanicích jsou provozovány operační systémy Microsoft (Windows 7, Windows 8), dále Linux na 15 stanicích. Pozn. celkově je ve škole provozováno cca 140 počítačů (číslo je pouze orientační). K dispozici je velké množství výukového softwaru (Terasoft, LangMaster, Didacta, atd.) 

Naše škola se významně zaměřuje na tvorbu 3D desighnu a architekury. K tomuto účelu používáme Trimble SketchUp, Maxon Cinema 4D jejichž licence jsou k dispozici i pro vybrané žáky, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet. Počet licencí je omezen pouze ochotou studentů se 3D návrhem zabývat. V letošním školním roce (2013/2014) začínáme připravovat využití programu ArchiCAD.

V tomto školním roce rovněž zahajujeme výuku programování mikrokontroléru Arduino v jazyce C a Scratch.
Některé významnější akce a výstupy z ICT naleznete na těchto stránkách pod odkazem: "Na čem pracujeme".

Další infrastruktura

Tuto část můžeme rozdělit na dvě části.

a) Vnitřní infrastruktura

    Všechny kabinety učitelů a odborné učebny jsou propojeny ethernetovou sítí.  V ostatních částech školy je k dispozici WiFi síť. To vše zastřešují 3 servery s OS Linux. Jedná se o poměrně výkonné stroje nabízející uživatelům (žákům i učitelům) dostatečnou diskovou kapacitu. V učitelské sítí plní funkci doménového řadiče s možnosti zálohování a synchronizací uživatelských profilů. Jeden z těchto strojů plní účel brány, zajišťuje konektivitu do Internetu, reguluje provoz uživatelů na síti, stará se o bezpečnost sítě, filtruje obsah v žákovské síti a reguluje přístupy žáků do Internetu.

b) Vnější infrastruktura

    Je tvořena externími aplikacemi hostovanými mimo školu. Hlavním důvodem fyzického vyvedení těchto služeb mimo školu je požadavek zajištění maximální spolehlivosti a dostupnosti služby, což na škole zejména z důvodu občasného výpadku elektřiny není možné (nebo jen za cenu velkých investic). Jedná se o tyto aplikace:

    Katedra, resp. Žákovská,  tvořící základ školní evidence. Umožňuje škole komunikovat elektronicky s rodiči i žáky. Rodiče i žáci mají detailní přehled o svých záležitostí. Úroveň a kvalita této služby dle mého názoru převyšuje konkurenční produkty.
 
    Google Apps Education Edition, tvoří jádro našeho informačního systému,  jde o službu společnosti Google nabízející kvalitní poštovní prostředí, správu dokumentů, kalendář, weby, a mnoho dalších funkcí které jsou navzájem provázány a snadno se integrují i mimo toto prostředí.

    Elektronický výukový systém Moodle, výborný prostředek ke správě výukového obsahu. Program spadá do kategorie  open-source, a v dnešní době je využíván snad všemi vysokými školami a začíná se prosazovat i na středních školách. Na škole je v tomto systému provozována např. výuka AJ, IT (další v přípravě).
    
    Nelze nezmínit i školní stránky, které běží na redakčním systému Joomla 1.5. A dále jen v rychlosti:  fotogalerie na Flickru, vlastní kanál na Youtube, Portfolio.net pro evaluaci, a další.

Dovednosti a znalosti pedagogů v oblasti digitálních technologií.

Zde se situace liší případ od případu, nicméně téměř všichni učitelé zvládají běžnou obsluhu počítače, Katedry a  Google Apps. Velká část sboru zvládla přechod na interaktivní tabule a je schopná je využít i jinak než jen jako projekční plátno. V této oblasti je také možné zaznamenat velký posun vpřed, jelikož škole je silně provázána s informačními technologiemi a jinou digitální technikou. U všech provozovaných služeb i těch externích jsme správci (dle povahy služby). To znamená, že jsou administrovány buď ITC učitelem, nebo i běžnými učiteli. To vše svědčí o angažovanosti školy v IT.

Mnoho jiných věci je ve stádiu příprav. Další podrobnosti najdete na stránkách této webové prezentace.

V případě hlubšího zájmu, je možné se domluvit na ukázce ve škole, nebo lze i sjednat dočasné zřízení demo účtu s možností přístupu do školních IS. Případně obojí. Pište na email: jiri.heczko@zszatopkovych.eu nebo na info@zszatopkovych.eu.