IT na naší škole

Stávající stav informačních technologií a další techniky, včetně počítačově gramotných pedagogů, lze z pohledu charakteristiky rozdělit na:

technické vybavení,
software,
další infrastruktura,
dovednosti a znalosti pedagogů v oblasti digitálních technologií.


Technické vybavení.

    Dnešní škola je vybavena v této oblasti 150 počítači s instalovaným OS Windows 10 nebo Linux určených pro přímou výuku žáků,  
Technické vybavení je moderní a v kontextu sektoru školství je lze charakterizovat jako lehce nadprůměrné.

Software


Naše škola se významně zaměřuje na tvorbu 3D desighnu, architekury a programování . K tomuto účelu používáme Trimble SketchUp, Maxon Cinema 4D jejichž licence jsou k dispozici i pro vybrané žáky, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet. Počet licencí je omezen pouze ochotou studentů se 3D návrhem zabývat. 

Rovněž výučujeme programování mikrokontroléru Arduino v jazyce C. Hodně využíváme prostředí Scratch a interpretovaný jazyk Python (ale i C++, Java). Některé významnější akce a výstupy z ICT naleznete na těchto stránkách pod odkazem: "Na čem pracujeme".

Další infrastruktura

Podrobnosti týkající se konektivity a vybavení HW, SW, apod. rozepsáno na: konektivita.zszatopkovych.eu/

Souhrnný přehled vývoje informatiky na škole

Přehled historických milníků a popis stavu IT na škole (k roku 2019): informatika.zszatopkovych.eu/