Proč Google Apps?

[ Aktualizováno 1.4.2010 1:24 uživatelem Jiří Heczko ]

Na naší škole využíváme velké množství softwaru. Můžeme jej z pohledu školy rozdělit na několik kategorií:
1.) Výukový software.
2.) Administrativní software
3.) Servisní software.
4.) Kombinované formy 1 až 3.

Ukázkou výukového software jsou sady Terasoft a Langmaster. Tyto programy slouží k podpoře nebo zpestření výuky.
Typickým příkladem administrativního software jsou účetní programy, kancelářské balíky.
Mezi čistě servisní programy můžeme zařadit OS Linux, běžící na serverech (běžnému uživateli zůstávají skryté).

Mezi kombinované, můžeme zařadit aplikaci Katedra/Źákovská, určená  rodičům/žákům/učitelům a poskytuje kvalitní prostředí pro komunikaci mezi školou a rodiči. Evidence známek jsou k dispozici prostřednictvím webového prohlížeče.

K těm kombinovaným patří i Google Apps. Jedná se o službu společnosti Google, jež je určena středně velkým a malým firmám, ale i soukromým osobám. Člení se do několika edicí, z nichž některé jsou k dispozici zdarma (zcela, nebo za určitých podmínek). Náš případ je užití balíčku zdarma a za určitých podmínek. Protože škola je vzdělávací, nevýdělečnou institucí, používáme verzi "pro vzdělávání" (Google Apps Education Edition). Může jej používat každý, kdo splňuje podmínky této edice, a je schopen si užití vy-komunikovat se společností Google. Funkcemi je identická s verzi Premier. Pokud by si tuto službu zaplatila firma se 400 aktivními účty, stálo by ji to 40 USD za 1 účet/rok. Celková suma by se rovnala přibližně 300 000,- Kč/rok
Tato platforma slouží jako jeden z pilířů pro podporu výuky informatiky, ale i jako podpora výuky v jiných předmětech. (Zde malá ukázka.) Aktivním užíváním souboru aplikací žáci získají rutinní dovednosti nezbytné pro práci s počítačem. Nejde o tzv. učení se počítačům pro předmět informatika. Tento balíček tvoří základ IT na škole.

Ovšem využíváme i další aplikace (ve stručnosti):
Primárně pro podporu učebního procesu je zde open source alektronický výukový systém Moodle,
Produkty společnosti Microsoft (MS Office 2013, k dispozici je i MS Visual Studio 2010),
Grafické editory,
3D grafické a animační nástroje Google/Trimble SketchUP a Cinema 4D.


Další ukázky:
Comments