Na čem pracujeme


Programování 3D her a grafiky

přidáno: 10. 2. 2019 3:13, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 10. 2. 2019 3:29 ]

3D grafika, modelování, tvorba her už tak nějak patří k výuce informatiky na naší škole. Za posledních 10 let kdy se této oblasti věnujeme udělala škola obrovský pokrok. V tomto článku jen stručně zmiňme např. tvorbu 3D modelu, který není jen pouhým modelem, ale je do něj prostřednictvím programu Quine Engine přidána další interaktivita, která umožňuje s objektem libovolně manipulovat. QE totiž nabízí možnost celou scénu a její objekty ovládat pomocí vlastního skriptovacího jazyka. To je dobrá zpráva, jelikož na platformě QE máme v úmyslu naše děti učit programovat 3D hry a tvořit virtuální světy.
Autorem programu je náš absolvent Ondřej Vaňka, který se jeho vývoji věnuji již několik let. Na vývoji se dnes již podílejí i další naši absolventi školy.
Současná verze programu, je již natolik pokročilá, že se s ní chystáme vstoupit na trh mobilních zařizení, kde prozatím podobný nástroj chybí.

V minulosti jste naše ukázky mohli vidět na Inventaréně 2016 a 2018.


JH

Odborná praxe studentů SŠ INFOTECH

přidáno: 6. 3. 2018 5:21, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 6. 3. 2018 5:37 ]

V minulých měsících dostali studenti SŠ INFOTECH možnost zůčastnit se formou odborné praxe projektu tvorby 3D interaktivní aplikace pro potřeby nadnárodní společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.


Během odborné praxe se studenti seznamovali s technikami, které jsou běžné při vývoji her a učili se je implementovat pro potřeby simulace průmyslových výrobků v prostředí programu Quine Engine.


Během praxe studenti řešili řadu běžných problému. Od jednoduchého vkládání objektů do virtuálního světa, až po manipulaci s různými nástroji pro ulehčení a zrychlení vývoje. Výrazně se podíleli např. na optimalizaci modelů pro potřeby enginu, která spočívá v redukci počtu polygonů dle realizovaného záměru.


Tzv. polygonová redukce spočívá ve snížení počtu bodů ze kterých se model skládá; z řádu statisíců na desetitisíce. Tento proces probíhá v opakujících se cyklech a behěm nich se vytvoří několik verzí modelu. Těchto několik verzí pak Quine Engin využije při zobrazování objektů ve scéně kamerou, v závislosti na jejich vzdálenosti. Takto optimalizovaný model umožní rychlejší vykreslení celé scény. Laicky řečeno, čím blíže se objekt (např. auto, osoba, apod.) nachází u kamery tím detailnější verze modelu je v enginu použita. Takto zpracovaný projekt výrazně zvyšuje efektivitu programu a real-time vykreslování.


Dále studenti řešili problémy spojené se špatně před-nastavenými animacemi, ať už se jednalo o chyby měřítek, jež ovlivňují velikost modelů ve scéně, nebo chyby spojené s načasováním animovaných sekvencí. Řešení těchto problému nemusí být vůbec jednoduché a obnáší někdy až detektivní práci.

                  Na obrázku můžeme vidět jak taková chyba vypadá (deformovaný cyklista).


Dále si studenti vyzkoušeli tvorbu nástrojů pro ulehčení vývoje. Jeden z těchto nástrojů například rozmístí objekty (v tomto případě odrazné sloupky) kolem křivky (cesty). Do nástroje vložíte objekt který chcete rozmístit, křivku podél které chcete tyto objekty rozmístit a kolik těchto objektů chcete rozmístit.


Jak vidno 3D tvorba interaktivní scény je často spojena s programováním, které je schopno při tvorbě vizualizace ušetřit mnoho času.


Samotná praxe probíhala pod taktovkou společnosti RenderWaves s.r.o., ZŠ Dany a Emila Zátopkových a za podpory SŠ INFOTECH.


Workshop Cinema 4D – Xpresso, Lindenmayerův systém

přidáno: 6. 5. 2017 13:58, autor: Jiří Heczko

Škola ve spolupráci s SŠ INFOTECH pořádá ve dnech 11 a 12. 5. 2017  (od 8 do 13:30hod) pro vybrané žáky pátých až devátých ročníků celodenní kombinovaný workshop zaměřený na matematiku, programováni a 3D modelování. Jde o dva souběžně probíhající workshopy.

První z nich je zaměřen na tvorbu “výrazů” v prostředí Cinema 4D  Xpresso, které nabízí zajímavé možnosti tvorby kreativních scén, jež klasickými prostředky (papír, 2D programy, apod.) nejsou možné. Xpresso kombinuje: vizuální bloky, programovací jazyk Python a 3D objekty, čímž zvyšuje porozumění o vztazích mezi komponentami ve scéně. Tyto dovednosti jsou dnes velmi žádané, protože kombinují kreativitu, estetiku, programování, matematiku, logiku a efektivitu v jeden celek.

Druhý workshop je zaměřen na zvládnutí Lindenmayerova systému. Žáci si budou moci reálně vyzkoušet matematický aparát v praxi. Cílem je přiblížit abstraktní jazyk matematiky. Jeho účastníci by si měli projít všemi fázemi myšlenkových stavů od naprostého neporozumění a mlhavé představy o řešeném problému. Poté se pokusí o  jeho praktické, tzn. reálné uchopení, následně jeho postupné zobecnění a zabstraktnění, (ovšem stále prakticky vnímatelné: grafická reprezentace). To vše zakončené odhalením provázanosti mezi matematickým vyjádřením a jeho praktickou realizací.

V případě zájmu nás můžete v tyto dny mezi 12 a 13 hodinou navštívit.

Oba workshopy odstraňují výukový formalismus jenž způsobuje uchovávání znalostí jako izolovaná fakta, což znamená, že je nelze smysluplně použít mimo školní lavice. Ve škole proto s dětmi pracujeme zejména na odpovídající hladině motivace, aby žáci měli zájem realizovat tzv. abstarkční zdvih (viz. např. Hejný).

Detaily jednotlivých workshopů:

Cinema 4D Workshop Xpresso – Ondřej Vaňka

Lindenmayerův systém – Jiří Heczko

Workshop Cinema 4D - Xpresso - 11. - 12. 5. 2017

přidáno: 1. 5. 2017 10:54, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 1. 5. 2017 10:56 ]


Workshop - Lindenmayerův systém - 11. - 12. 5. 2017

přidáno: 27. 4. 2017 2:38, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 1. 5. 2017 10:55 ]


Digital Media Conference 2014

přidáno: 23. 11. 2014 2:59, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 12. 2. 2015 13:06 ]

Zůčastnili jsme se naší oblíbené akce. Akce se konala v multikinu Premiere Cinemas v OC Hostivař. Nejvíce nás zaujaly přednášky Jana Buriánka, Pavla Zocha a Glenna Freye. Měli jsme možnost si osobně popvídat s některými osobnostmi české grafické scény.Virtuální prohlídka školy

přidáno: 1. 9. 2014 13:42, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 1. 9. 2014 13:47 ]

Informace o našem projektu na ruských stránkách

přidáno: 25. 8. 2014 5:52, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 1. 9. 2014 13:35 ]

Článek o projektu 3D Vítkovice v ruském jazyce na www.3dindustry.ru 


inGenious - Finále

přidáno: 4. 7. 2014 4:50, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 27. 8. 2014 8:30 ]


Congratulations!

 

We are pleased to announce that your entry, “The Vitkovice Area - Steel-company - 3D model”, to the inGenious school competition has been selected and you are officially part of the 20 European semi-finalists.

 

All 20 European semi - finalists are now invited to join the inGenious summer school, taking place to the 3rd inGenious summer school which will take place in Split, Croatia this summer (22 - 24 August 2014).

 

The inGenious project will book and pay for your flight to/from Split, 2 nights of hotel (22nd and 23rd of August) and all meals from dinner on Friday 22nd until lunch of Sunday 24th included.


We look forward to seeing you in Split.

Business Intelligence Manager - Science Projects Coordinator

KeyRA story - 1. místo v soutěži JuniorInternet

přidáno: 16. 2. 2014 12:18, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 25. 8. 2014 9:31 ]

Projekt Moniky Bilkové (8. ročník), přihlášený do soutěže Junior Internet
http://souteze.juniorinternet.cz/project/087a32d9-keyra-story
http://keyra-story.com/

1-10 of 37