inGenious

přidáno: 22. 10. 2013 2:41, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 27. 8. 2014 8:37 ]

inGenious je evropský koordinační orgán pro vědu, technologie, strojírenství a matematiku ve vzdělávání. Je společnou iniciativou European Schoolnet a European Roundtable of Industrialist mající za cíl zvýšit zájem studentů o vědu a výzkum.

Naše škola byla vybrána jako pilotní škola  projektu.

Evropská komise vybrala ze 17 zemí Evropy 170 škol (základních a středních) a naše děti dostanou možnost se účastnit zajímavých projektů pořádaných vyspělými technologickými společnostmi. Vzdělávací aktivity jsou připraveny odborníky, kteří s danou problematikou denně pracují, nezřídka i vyučují na univerzitách a často publikují v odborných časopisech.

V rámci těchto aktivit budou mít naši žáci možnost komunikovat se světově uznávanými odborníky v různých oborech, zejména v oborech informatika a průmyslové technologie.
Comments