Odborná praxe studentů SŠ INFOTECH

přidáno: 6. 3. 2018 5:21, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 6. 3. 2018 5:37 ]

V minulých měsících dostali studenti SŠ INFOTECH možnost zůčastnit se formou odborné praxe projektu tvorby 3D interaktivní aplikace pro potřeby nadnárodní společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.


Během odborné praxe se studenti seznamovali s technikami, které jsou běžné při vývoji her a učili se je implementovat pro potřeby simulace průmyslových výrobků v prostředí programu Quine Engine.


Během praxe studenti řešili řadu běžných problému. Od jednoduchého vkládání objektů do virtuálního světa, až po manipulaci s různými nástroji pro ulehčení a zrychlení vývoje. Výrazně se podíleli např. na optimalizaci modelů pro potřeby enginu, která spočívá v redukci počtu polygonů dle realizovaného záměru.


Tzv. polygonová redukce spočívá ve snížení počtu bodů ze kterých se model skládá; z řádu statisíců na desetitisíce. Tento proces probíhá v opakujících se cyklech a behěm nich se vytvoří několik verzí modelu. Těchto několik verzí pak Quine Engin využije při zobrazování objektů ve scéně kamerou, v závislosti na jejich vzdálenosti. Takto optimalizovaný model umožní rychlejší vykreslení celé scény. Laicky řečeno, čím blíže se objekt (např. auto, osoba, apod.) nachází u kamery tím detailnější verze modelu je v enginu použita. Takto zpracovaný projekt výrazně zvyšuje efektivitu programu a real-time vykreslování.


Dále studenti řešili problémy spojené se špatně před-nastavenými animacemi, ať už se jednalo o chyby měřítek, jež ovlivňují velikost modelů ve scéně, nebo chyby spojené s načasováním animovaných sekvencí. Řešení těchto problému nemusí být vůbec jednoduché a obnáší někdy až detektivní práci.

                  Na obrázku můžeme vidět jak taková chyba vypadá (deformovaný cyklista).


Dále si studenti vyzkoušeli tvorbu nástrojů pro ulehčení vývoje. Jeden z těchto nástrojů například rozmístí objekty (v tomto případě odrazné sloupky) kolem křivky (cesty). Do nástroje vložíte objekt který chcete rozmístit, křivku podél které chcete tyto objekty rozmístit a kolik těchto objektů chcete rozmístit.


Jak vidno 3D tvorba interaktivní scény je často spojena s programováním, které je schopno při tvorbě vizualizace ušetřit mnoho času.


Samotná praxe probíhala pod taktovkou společnosti RenderWaves s.r.o., ZŠ Dany a Emila Zátopkových a za podpory SŠ INFOTECH.


Comments