Svět nanotechnologií – sylabus přednášky

přidáno: 13. 11. 2012 7:33, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 20. 11. 2012 23:24 ]

23.11.2012 - Přednáška na téma "nanotechnologie" pro žáky naší školy v níž nám odborníci z Palackého univerzity v  Olomouci představí svět "nano".


Ještě v polovině minulého století byly nanotechnologie neznámým oborem. Technologický rozvoj v posledních asi 30 letech umožnil rozšířit fyzikální výzkum do oblastí velmi malých rozměrů. Tím se stala vysoce aktuální oblast tzv. nanotechnologií, která pracuje s nanostrukturami, tj. strukturami o rozměrech přibližně v intervalu od 1 nm do 100 nm. Oblast nanosvěta leží právě mezi světem elementárních částic, atomů a molekul, popisovaným kvantovou fyzikou, a reálným světem vnímaným bezprostředně našimi smysly, který popisuje klasická fyzika. Je velmi zajímavá tím, že se zde objevují nové, neobyčejné vlastnosti hmoty. Cílem této přednášky je naučit se orientovat v celé řadě pojmů s předponou „nano“. Nahlédneme do historie, kde se s nanoobjekty pracovalo, aniž je kdo pojmenoval, ukážeme, jaká je příčina „jiných“ fyzikálních a chemických vlastností nanoobjektů a uvedeme praktické dopady nanotechnologií pro náš každodenní život.

 


              


Převzato z "Svět nanotechnologií – sylabus přednášky", Roman Kubínek, Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci

Comments