Workshop Cinema 4D – Xpresso, Lindenmayerův systém

přidáno: 6. 5. 2017 13:58, autor: Jiří Heczko

Škola ve spolupráci s SŠ INFOTECH pořádá ve dnech 11 a 12. 5. 2017  (od 8 do 13:30hod) pro vybrané žáky pátých až devátých ročníků celodenní kombinovaný workshop zaměřený na matematiku, programováni a 3D modelování. Jde o dva souběžně probíhající workshopy.

První z nich je zaměřen na tvorbu “výrazů” v prostředí Cinema 4D  Xpresso, které nabízí zajímavé možnosti tvorby kreativních scén, jež klasickými prostředky (papír, 2D programy, apod.) nejsou možné. Xpresso kombinuje: vizuální bloky, programovací jazyk Python a 3D objekty, čímž zvyšuje porozumění o vztazích mezi komponentami ve scéně. Tyto dovednosti jsou dnes velmi žádané, protože kombinují kreativitu, estetiku, programování, matematiku, logiku a efektivitu v jeden celek.

Druhý workshop je zaměřen na zvládnutí Lindenmayerova systému. Žáci si budou moci reálně vyzkoušet matematický aparát v praxi. Cílem je přiblížit abstraktní jazyk matematiky. Jeho účastníci by si měli projít všemi fázemi myšlenkových stavů od naprostého neporozumění a mlhavé představy o řešeném problému. Poté se pokusí o  jeho praktické, tzn. reálné uchopení, následně jeho postupné zobecnění a zabstraktnění, (ovšem stále prakticky vnímatelné: grafická reprezentace). To vše zakončené odhalením provázanosti mezi matematickým vyjádřením a jeho praktickou realizací.

V případě zájmu nás můžete v tyto dny mezi 12 a 13 hodinou navštívit.

Oba workshopy odstraňují výukový formalismus jenž způsobuje uchovávání znalostí jako izolovaná fakta, což znamená, že je nelze smysluplně použít mimo školní lavice. Ve škole proto s dětmi pracujeme zejména na odpovídající hladině motivace, aby žáci měli zájem realizovat tzv. abstarkční zdvih (viz. např. Hejný).

Detaily jednotlivých workshopů:

Cinema 4D Workshop Xpresso – Ondřej Vaňka

Lindenmayerův systém – Jiří Heczko

Comments