Hours of Code

přidáno: 8. 12. 2013 15:11, autor: Jiří Heczko   [ aktualizováno 8. 12. 2013 15:13 ]
Hodina programování, je samostatnou aktivitou které se může zúčastnit každý student naší školy. Jedná se o masívní kampaň pořádanou Code.org jakožto součást každoročního týdne vzdělávání v počítačových vědách (Computer Science Education Week - CSEdWeek). Smyslem akce je podnítit zájem informační technologie a programování.

Code.org ve svém manuálu poukazuje na následující fakta:
  • studenti, kteří se vzdělávají v IT dosahují lepších výsledků v matematice,
  • 90% studentů se nevzdělává v oblastech IT,
  • v mnoha zemích (včetně Číny, Velké Británie a Austrálie) bude výuka IT povinná,
  • všichni studenti se mohou naučit základy ve škole, ale méně než 10% studentů je vzděláváno v hodinách IT,
  • 9 z 10 školy nenabízí výuku programování,
  • obrovský nepoměr mezi studiem matematiky, IT a pracovními příležitostmi (nedostatek IT profesionálů),
  • do roku 2020 1,4 miliónů pracovních příležitostí, ale jen 400 000 studentů informatiky,
  • v roce 2012 vystudovalo historii přes milion studentů, IT jen pár tisíc,
  • informační technologie patří k nejlépe placeným na světě,
  • pracovní trh IT nabízí do roku 2020 příležitost výdělku 10 biliónů korun (500 mld. dolarů).
Programování pomáhá rozvíjet myšlení a Code.org nabízí sadu tutoriálu pro výuku základu programování. V naší škole zavádíme pro nižší ročníky od letošního školního roku programování ve Scratchi. Starší se již učí programovacímu jazyku JAVA.Ċ
Jiří Heczko,
8. 12. 2013 15:13
Ċ
Jiří Heczko,
8. 12. 2013 15:11
Ċ
Jiří Heczko,
8. 12. 2013 15:14
Comments